عشق مرگ مضاعف است [پازل شعر امروز]

مولف:
رضا کاظمی (نویسنده)

ناشر:
نیماژ

درباره کتاب:
عشق مرگ مضاعف است [پازل شعر امروز] عنوان کتابی است از رضا کاظمی که در 84 صفحه و توسط انتشارات نیماژ در سال 1397 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از رضا کاظمی، کتاب‌های چتر نمی خواهد این هوا؛ تو را می خواهد(نیماژ)، فیلم و فرمالین(نشر مرکز)، کابوس های فرامدرن(نشر مرکز)، عاشقانه های جنگ(نیماژ)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
10,000 تومــان