آشنایی با مبانی ریاضیات

مولف:
محمدرضا سپهری نوبندگانی (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه شیراز

درباره کتاب:
آشنایی با مبانی ریاضیات عنوان کتابی است از محمدرضا سپهری نوبندگانی که در 240 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه شیراز در سال 1397 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب Mathematics است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.