خدا و خیابان (نسبت امر متعال و نظم اجتماعی - سیاسی)

مولف:
حسن محدثی (نویسنده)

ناشر:
نقد فرهنگ

درباره کتاب:
خدا و خیابان (نسبت امر متعال و نظم اجتماعی - سیاسی) عنوان کتابی است از حسن محدثی که در 200 صفحه و توسط انتشارات نقد فرهنگ در سال 1397 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دین و جامعه شناسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حسن محدثی، کتاب‌های الاهیات انتقادی(یادآوران)، جامعه شناسی دین(یادآوران)، دین و ساختن جامعه(یادآوران)، دین و ساختار اجتماعی(کویر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.