شیعیان متقدم (جستارهایی در تبار اجتماعی شیعه تا پایان قرن چهارم هجری)

مولف:
محمدحسن افراخته (نویسنده)

ناشر:
نگاه معاصر

درباره کتاب:
شیعیان متقدم (جستارهایی در تبار اجتماعی شیعه تا پایان قرن چهارم هجری) عنوان کتابی است از محمدحسن افراخته که در 276 صفحه و توسط انتشارات نگاه معاصر در سال 1397 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شیعه شناسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
33,000 تومــان