تاریخ و هرمنوتیک

گروه مولفان:
پل ریکور (نویسنده) | مهدی فیضی (مترجم)

ناشر:
نشر مرکز

درباره کتاب:
تاریخ و هرمنوتیک عنوان کتابی است از پل ریکور با ترجمه‌ی مهدی فیضی که در 118 صفحه و توسط انتشارات نشر مرکز در سال 1397 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب هرمنوتیک است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از پل ریکور، کتاب‌های طبیعت و قاعده(نشر مرکز)، زندگی در دنیای متن(نشر مرکز)، درباره ی ترجمه(افق)، استعاره و پارادایم های ترجمه(شوند)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.