دیدار با احساسات ((پذیرش هیجان))

گروه مولفان:
لورن روبنستاین (نویسنده) | ابو بوسا لوئیس (نویسنده) | سارا وطن آبادی (مترجم) | شلی هن برگر (تصویرگر)

ناشر:
شرکت انتشارات فنی ایران

درباره کتاب:
دیدار با احساسات ((پذیرش هیجان)) عنوان کتابی است از ابو بوسا لوئیس با ترجمه‌ی سارا وطن آبادی که در 32 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات فنی ایران در سال 1397 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Visiting feelings، [2014]. موضوع اصلی این کتاب مهارت های اجتماعی در کودکان است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ابو بوسا لوئیس، کتاب‌های امپریالیسم سایبر(ثانیه)، تئاتر مردم(شرکت نشر قطره)، تو خیلی خرس بدی هستی!(پرتقال)، مدیریت اجرایی(آوند دانش)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.