انقلاب بازاریابی در سیاست (آموزه هایی در مورد بازاریابی موثر از کمپین های اخیر ریاست جمهوری امریکا)

گروه مولفان:
بروس آی نیومن (نویسنده) | شهاب طلایی شکری (مترجم) | مهدی عبدالحمید (مترجم) | احمد آخوندی (ویراستار) | محسن جاویدمؤید (ویراستار)

ناشر:
بازاریابی

درباره کتاب:
انقلاب بازاریابی در سیاست (آموزه هایی در مورد بازاریابی موثر از کمپین های اخیر ریاست جمهوری امریکا) عنوان کتابی است از بروس آی نیومن با ترجمه‌ی شهاب طلایی شکری که در 216 صفحه و توسط انتشارات بازاریابی در سال 1397 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از The marketing revolution in politics: what recent U. S. presidential campaigns can teach us about effective marketing، [2016].. موضوع اصلی این کتاب Campaign management است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از بروس آی نیومن، کتاب‌های بازاریابی سیاسی(موسسه کتاب مهربان نشر)، بازاریابی انبوه در سیاست(دفتر پژوهشهای فرهنگی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.