سه مجموعه از داستان های جبران خلیل جبران

گروه مولفان:
جبران خلیل جبران (نویسنده) | احمد خطیبی (مترجم) | زهره یوسفی (مترجم)

ناشر:
ایجاز

درباره کتاب:
سه مجموعه از داستان های جبران خلیل جبران عنوان کتابی است از جبران خلیل جبران با ترجمه‌ی زهره یوسفی که در 268 صفحه و توسط انتشارات ایجاز در سال 1397 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های کوتاه عربی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از جبران خلیل جبران، کتاب‌های جبران خلیل جبران(آسو)، جاودانه ها(کتاب خورشید)، دیوانه و پیشگام و سرگشته(سخن)، پیامبر و دیوانه(اخوان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.