ماتیکان کتابگزاری ((چهل گفتار در بررسی و نقد کتاب))[مجموعه انتشارات ادبی و تاریخی دکتر محمود افشار/ 202]

مولف:
پرویز اذکایی (نویسنده)

ناشر:
سخن

درباره کتاب:
ماتیکان کتابگزاری ((چهل گفتار در بررسی و نقد کتاب)) [مجموعه انتشارات ادبی و تاریخی دکتر محمود افشار/202] عنوان کتابی است از پرویز اذکایی که در 526 صفحه و توسط انتشارات سخن در سال 1397 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نقد کتاب است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از پرویز اذکایی، کتاب‌های فرهنگ مردم همدان(دانشگاه بوعلی سینا)، ماتیکان علمی(سخن)، ماتیکان فلسفی(سخن)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
49,000 تومــان