قصه پژوهی ایرانی

مولف:
حسن عادلخانی (نویسنده)

ناشر:
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

درباره کتاب:
قصه پژوهی ایرانی عنوان کتابی است از حسن عادلخانی که در 370 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات علمی و فرهنگی در سال 1397 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.