شیدایی لل. و. اشتاین

گروه مولفان:
مارگریت دوراس (نویسنده) | قاسم روبین (مترجم)

ناشر:
اختران

درباره کتاب:
شیدایی لل. و. اشتاین عنوان کتابی است از مارگریت دوراس با ترجمه‌ی قاسم روبین که در 168 صفحه و توسط انتشارات اختران در سال 1397 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Le Ravissement de Lol V Stein = The ravishing of Lol Stein.. موضوع اصلی این کتاب داستان های فرانسه است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مارگریت دوراس، کتاب‌های امیلی ال(نیلوفر)، حیات مجسم(نیلوفر)، عاشق(نیلوفر)، عشق(نیلوفر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
18,000 تومــان