ایران و اقوام آریایی استپ ها (از دیگاه باستان شناسی و تاریخ)

مولف:
امیر رضا (نویسنده)

ناشر:
گستره

درباره کتاب:
ایران و اقوام آریایی استپ ها (از دیگاه باستان شناسی و تاریخ) عنوان کتابی است از امیر رضا که در 247 صفحه و توسط انتشارات گستره در سال 1397 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.