مهندسی ایمنی و ترافیک

گروه مولفان:
محمودرضا کی منش (نویسنده) | کامران رحیم اف (نویسنده) | علی نصراله تبار (نویسنده)

ناشر:
نوآور

درباره کتاب:
مهندسی ایمنی و ترافیک عنوان کتابی است از محمودرضا کی منش که در 276 صفحه و توسط انتشارات نوآور در سال 1397 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب حمل و نقل است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمودرضا کی منش، کتاب‌های روسازی راه(نوآور)، تکنولوژی بتن و آزمایشگاه(سیمای دانش)، راهسازی(نوآور)، مکانیک خاک(نوآور)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.