شکستن طلسم وحشت (محاکمه شگفت انگیز و پایان ناپذیر ژنرال آگوستو پینوشه)

گروه مولفان:
آرییل دورفمن (نویسنده) | زهرا شمس (مترجم)

ناشر:
کرگدن

درباره کتاب:
شکستن طلسم وحشت (محاکمه شگفت انگیز و پایان ناپذیر ژنرال آگوستو پینوشه) عنوان کتابی است از آرییل دورفمن با ترجمه‌ی زهرا شمس که در 200 صفحه و توسط انتشارات کرگدن در سال 1397 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Exorcising terror: the incredible unending trial of general Augusto Pinochet، c2002.. موضوع اصلی این کتاب پینوشه اوگارته، آگوستو، ۱۹۱۵ است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از آرییل دورفمن، کتاب‌های شورش خرگوش ها(افق)، اعتماد(آگه)، در جستجوی فردی(لوح فکر)، اعتماد(آگاه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.