اقتدارگرایی ایرانی در عهد پهلوی

مولف:
محمود سریع القلم (نویسنده)

ناشر:
گاندی

درباره کتاب:
اقتدارگرایی ایرانی در عهد پهلوی عنوان کتابی است از محمود سریع القلم که در 328 صفحه و توسط انتشارات گاندی در سال 1397 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فرهنگ سیاسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمود سریع القلم، کتاب‌های اقتدارگرایی ایرانی در عهد قاجار(فرزان روز)، عقلانیت و توسعه یافتگی ایران(فرزان روز)، پیشوایی فراتر از زمان(موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر)، فرهنگ سیاسی ایران(فرزان روز)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.