منطق در ایران سده ششم (هفت رساله از ابن صلاح همدانی، مجدالدین جیلی، رشیدالدین وطواط، شرف الدین مسعودی، ابن غیلان بلخی، فخرالدین رازی)

گروه مولفان:
غلامرضا دادخواه (نویسنده) | اسدالله فلاحی (نویسنده) | ابو بوسا لوئیس (نویسنده) | نیکلاس رشر (مقدمه نویس)

ناشر:
موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

درباره کتاب:
منطق در ایران سده ششم (هفت رساله از ابن صلاح همدانی، مجدالدین جیلی، رشیدالدین وطواط، شرف الدین مسعودی، ابن غیلان بلخی، فخرالدین رازی) عنوان کتابی است از اسدالله فلاحی که در 516 صفحه و توسط انتشارات موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب منطق اسلامی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از اسدالله فلاحی، کتاب‌های آشنایی با منطق ربط(موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران)، منطق خونجی(موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران)، منطق تطبیقی(سمت)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.