نجات، ادیان و فاهمه بشری (جستاری در نجات شناسی صدرایی و اسلامی)

مولف:
رضا حاجی ابراهیم (نویسنده)

ناشر:
کتاب طه

درباره کتاب:
نجات، ادیان و فاهمه بشری (جستاری در نجات شناسی صدرایی و اسلامی) عنوان کتابی است از رضا حاجی ابراهیم که در 440 صفحه و توسط انتشارات کتاب طه در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب خوشبختی است. از رضا حاجی ابراهیم، کتاب زبور اشک(مولف کتاب) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.