زنان در کوبا (تکوین انقلابی درون انقلاب)

گروه مولفان:
ویلما اسپین گی یویس (نویسنده) | آسلا د لوس سانتوس تامایو (نویسنده) | ابو بوسا لوئیس (نویسنده) | یولاندا فرر (نویسنده) | ابو بوسا لوئیس (نویسنده) | شهره ایزدی (مترجم) | سعیده شکرخدائیان (مترجم)

ناشر:
طلایه پرسو

درباره کتاب:
زنان در کوبا (تکوین انقلابی درون انقلاب) عنوان کتابی است از ابو بوسا لوئیس با ترجمه‌ی شهره ایزدی که در 300 صفحه و توسط انتشارات طلایه پرسو در سال 1397 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Women in Cuba: the making of a revolution within the revolution، c2012. موضوع اصلی این کتاب زنان انقلابی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ابو بوسا لوئیس، کتاب‌های امپریالیسم سایبر(ثانیه)، تئاتر مردم(شرکت نشر قطره)، تو خیلی خرس بدی هستی!(پرتقال)، مدیریت اجرایی(آوند دانش)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.