حج اندیشه (هم افزایی فقه و حقوق در تحقق عدالت و تعالی انسان)

مولف:
نعمت الله الفت (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه مفید

درباره کتاب:
حج اندیشه (هم افزایی فقه و حقوق در تحقق عدالت و تعالی انسان) عنوان کتابی است از نعمت الله الفت که در 1018 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه مفید در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب حقوق بین الملل است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.