تشریح کامل مسائل مکانیک خاک

گروه مولفان:
مهدی امیری بهقدم (نویسنده) | براجا داس (نویسنده)

ناشر:
دانشگاهی کیان

درباره کتاب:
تشریح کامل مسائل مکانیک خاک عنوان کتابی است از مهدی امیری بهقدم که در 304 صفحه و توسط انتشارات دانشگاهی کیان در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب خاک است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مهدی امیری بهقدم، کتاب‌های تشریح مسائل اصول هیدرولوژی کاربردی(دانشگاهی کیان)، تشریح کامل مسائل مکانیک خاک(دانشگاهی کیان)، تشریح مسایل هیدرولیک کانال های باز(دانشگاهی کیان)، تشریح کامل مسایل اصول ترمودینامیک (2) زونتاک-بورگناک-ون وایلن(آشینا)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.