کاربرد استعاره در مشاوره و درمان خانواده (کتاب کاربردی برای درمانگران و خانواده ها)

گروه مولفان:
عباس باباصفری (نویسنده) | باقر ثنایی (مقدمه نویس)

ناشر:
نشر نوشته

درباره کتاب:
کاربرد استعاره در مشاوره و درمان خانواده (کتاب کاربردی برای درمانگران و خانواده ها) عنوان کتابی است از عباس باباصفری که در 280 صفحه و توسط انتشارات نشر نوشته در سال 1397 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب استعاره است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.