فرهنگ چین معماری

گروه مولفان:
یان شین جای (نویسنده) | ابو بوسا لوئیس (نویسنده) | چین نی سین (مترجم)

ناشر:
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

درباره کتاب:
فرهنگ چین معماری عنوان کتابی است از ابو بوسا لوئیس با ترجمه‌ی چین نی سین که در 190 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات علمی و فرهنگی در سال 1397 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Zhongguo jian zhu. موضوع اصلی این کتاب معماری است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ابو بوسا لوئیس، کتاب‌های امپریالیسم سایبر(ثانیه)، تئاتر مردم(شرکت نشر قطره)، تو خیلی خرس بدی هستی!(پرتقال)، مدیریت اجرایی(آوند دانش)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
16,000 تومــان