خودآگاهی هگلی و پساساختارگرایان فرانسوی

گروه مولفان:
دیوید شرمن (نویسنده) | لیو راوچ (نویسنده) | ابو بوسا لوئیس (نویسنده) | محمد مهدی اردبیلی (مترجم) | پیام ذوقی (مترجم)

ناشر:
نشر نی

درباره کتاب:
خودآگاهی هگلی و پساساختارگرایان فرانسوی عنوان کتابی است از دیوید شرمن با ترجمه‌ی محمد مهدی اردبیلی که در 117 صفحه و توسط انتشارات نشر نی در سال 1397 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب Hegel، Georg Wilhelm Friedrich است. از دیوید شرمن، کتاب خودآگاهی هگلی و پساساختارگرایان فرانسوی(رخ داد نو) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.