حسابداری بورس به سبک وارن بافت (مروری مقدماتی بر صورت های مالی برای سهامداری ارزش محور گفتگو با وارن بافت درباره چشم انداز بازارهای سرمایه در سال 2018)

گروه مولفان:
اسدی برودرسن (نویسنده) | پرستن پیش (نویسنده) | ابو بوسا لوئیس (نویسنده) | ابو بوسا لوئیس (نویسنده) | عباس احمدی (مترجم)

ناشر:
راوشید

درباره کتاب:
حسابداری بورس به سبک وارن بافت (مروری مقدماتی بر صورت های مالی برای سهامداری ارزش محور گفتگو با وارن بافت درباره چشم انداز بازارهای سرمایه در سال 2018) عنوان کتابی است از ابو بوسا لوئیس با ترجمه‌ی عباس احمدی که در 232 صفحه و توسط انتشارات راوشید در سال 1397 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Warren Buffett accounting book: Reading financial statements for value investing، 2014. موضوع اصلی این کتاب سرمایه گذاری است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ابو بوسا لوئیس، کتاب‌های امپریالیسم سایبر(ثانیه)، تئاتر مردم(شرکت نشر قطره)، تو خیلی خرس بدی هستی!(پرتقال)، مدیریت اجرایی(آوند دانش)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.