مقدمه ای بر طراحی آزمایشات و روش تاگوچی

مولف:
کریم آتشگر (گردآورنده و مترجم)

ناشر:
دانشگاه صنعتی مالک اشتر

درباره کتاب:
مقدمه ای بر طراحی آزمایشات و روش تاگوچی کتابی است که در 433 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه صنعتی مالک اشتر در سال 1397 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مهندسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.