قدرت همزمانی (زندگی به ما نشان خواهد داد آنچه را که باید بدانیم)

گروه مولفان:
دیوید ریکو (نویسنده) | محمدمهدی کهروبی (مترجم)

ناشر:
افکار جدید

درباره کتاب:
قدرت همزمانی (زندگی به ما نشان خواهد داد آنچه را که باید بدانیم) عنوان کتابی است از دیوید ریکو با ترجمه‌ی محمدمهدی کهروبی که در 264 صفحه و توسط انتشارات افکار جدید در سال 1397 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از The power of coincidence: how life shows us what we need to know، 2007. موضوع اصلی این کتاب همزمانی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از دیوید ریکو، کتاب‌های جرات اعتماد(ابوعطا)، رقص سایه(شرکت نشر نقد افکار)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
30,000 تومــان
موضوعات کتاب
همزمانی
Coincidence