شهروندی دانشگاهی در ایران

مولف:
سیدمحمود نجاتی حسینی (نویسنده)

ناشر:
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

درباره کتاب:
شهروندی دانشگاهی در ایران عنوان کتابی است از سیدمحمود نجاتی حسینی که در 282 صفحه و توسط انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه و اجتماع است. از سیدمحمود نجاتی حسینی، کتاب تبارشناسی کلاس درس در ایران(پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.