خدمات اطلاعاتی و کاربرد آن (سنجش و آمار برای کتابخانه ها و فراهم آورندگان اطلاعات)

مولف:
حمیده بیرامی طارونی (مترجم)

ناشر:
چاپار

درباره کتاب:
خدمات اطلاعاتی و کاربرد آن (سنجش و آمار برای کتابخانه ها و فراهم آورندگان اطلاعات) عنوان کتابی است با ترجمه حمیده بیرامی طارونی که در 166 صفحه و توسط انتشارات چاپار در سال 1397 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Information Service and Use: Metrics and Statistics for Libraries and Information Providers Data Dictionary، c2013. موضوع اصلی این کتاب خدمات اطلاع رسانی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.