الگوهایی عملی برای طراحی و اجرای تدریس (ویژه دروس کارورزی تربیت معلم)

مولف:
حسین میرلوحی (نویسنده)

ناشر:
افکار جدید

درباره کتاب:
الگوهایی عملی برای طراحی و اجرای تدریس (ویژه دروس کارورزی تربیت معلم) عنوان کتابی است از حسین میرلوحی که در 232 صفحه و توسط انتشارات افکار جدید در سال 1397 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب تدریس عملی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.