مسایل آموزش عالی ایران

مولف:
غلامرضا ذاکر صالحی (نویسنده)

ناشر:
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

درباره کتاب:
مسایل آموزش عالی ایران عنوان کتابی است از غلامرضا ذاکر صالحی که در 639 صفحه و توسط انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی در سال 1397 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب آموزش عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از غلامرضا ذاکر صالحی، کتاب‌های مبانی قراردادهای نامعین(میزان)، آموزش عالی و جذب دانشجویان خارجی(موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.