دانشگاه ها در قرون وسطی

گروه مولفان:
ژاک ورژس (نویسنده) | امیر رضایی (مترجم)

ناشر:
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

درباره کتاب:
دانشگاه ها در قرون وسطی عنوان کتابی است از ژاک ورژس با ترجمه‌ی امیر رضایی که در 276 صفحه و توسط انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی در سال 1397 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Les universités au Moyen Age، c1973. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.