انسان آکادمیک

گروه مولفان:
پیر بوردیو (نویسنده) | علیرضا کاویانی (مترجم)

ناشر:
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

درباره کتاب:
انسان آکادمیک عنوان کتابی است از پیر بوردیو با ترجمه‌ی علیرضا کاویانی که در 450 صفحه و توسط انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی در سال 1396 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Homo academicus، 2009. موضوع اصلی این کتاب مدرسان است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از پیر بوردیو، کتاب‌های نظریه کنش(نقش و نگار)، تمایز(نشر ثالث)، درسی درباره ی درس(نشر نی)، درباره تلویزیون و سلطه ژورنالیسم(فرهنگ جاوید)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.