پرسش از دانشگاه ایرانی [جستارهای پژوهشکده/1]

مولف:
جبار رحمانی (نویسنده)

ناشر:
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

درباره کتاب:
پرسش از دانشگاه ایرانی [جستارهای پژوهشکده/1] عنوان کتابی است از جبار رحمانی که در 350 صفحه و توسط انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از جبار رحمانی، کتاب‌های تغییرات مناسک عزاداری محرم(تیسا)، مناسک و آیین های شیعی در هند(خیمه)، مطالعات جامعه شناختی و انسان شناختی مناسک عزاداری محرم(خیمه)، مطالعات جامعه شناختی و انسان شناختی مناسک عزاداری محرم(خیمه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.