تکنیک های فتومونتاژ

مولف:
صمد قربانزاده (نویسنده)

ناشر:
کتاب پرگار

درباره کتاب:
تکنیک های فتومونتاژ عنوان کتابی است از صمد قربانزاده که در 228 صفحه و توسط انتشارات کتاب پرگار در سال 1397 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فتومونتاژ است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
55,000 تومــان
موضوعات کتاب
فتومونتاژ
Photomontage