نگاه ها به ایران (ایران پایان سده نوزدهم میلادی در مجموعه عکس های هوتس، کتابخانه دانشگاه لایدن هلند)

گروه مولفان:
کورین یی. ام. آخور-فورمان (نویسنده) | کارمن پرث گونثالث (نویسنده) | ابو بوسا لوئیس (نویسنده) | آرنود فرولک (نویسنده) | ابو بوسا لوئیس (نویسنده) | پتر ورهار (نویسنده) | ابو بوسا لوئیس (نویسنده) | مهدی عراقچیان (مترجم) | رضا شیخ (ویراستار)

ناشر:
کتاب پرگار

درباره کتاب:
نگاه ها به ایران (ایران پایان سده نوزدهم میلادی در مجموعه عکس های هوتس، کتابخانه دانشگاه لایدن هلند) عنوان کتابی است از کورین یی. ام. آخور-فورمان با ترجمه‌ی مهدی عراقچیان که در 96 صفحه و توسط انتشارات کتاب پرگار در سال 1397 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Eyes on persialate nineteenth-century Persia in the Hotz Photographic collection، Leiden university library. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.