کتیبه ای بر آسمان (خاطرات سرتیپ 2 خلبان اکبر صیاد بورانی)

مولف:
میرعمادالدین فیاضی (نویسنده)

ناشر:
انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
کتیبه ای بر آسمان (خاطرات سرتیپ 2 خلبان اکبر صیاد بورانی) عنوان کتابی است از میرعمادالدین فیاضی که در 648 صفحه و توسط انتشارات انتشارات سوره مهر در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب جانبازان است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.