تاریخ دانشگاه در ایران

گروه مولفان:
مقصود فراستخواه (نویسنده) | نسرین اصغرزاده (نویسنده)

ناشر:
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

درباره کتاب:
تاریخ دانشگاه در ایران عنوان کتابی است از مقصود فراستخواه که در 433 صفحه و توسط انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی در سال 1397 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب آموزش و پرورش است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مقصود فراستخواه، کتاب‌های ما ایرانیان(نشر نی)، دین و جامعه(شرکت سهامی انتشار)، دانشگاه و آموزش عالی(نشر نی)، تاریخ هشتاد ساله دانشکده فنی دانشگاه تهران(نشر نی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.