شناخت مواد و مصالح ساختمانی

مولف:
سید یوسف هاشمی (نویسنده)

ناشر:
سیمای دانش

درباره کتاب:
شناخت مواد و مصالح ساختمانی عنوان کتابی است از سید یوسف هاشمی که در 288 صفحه و توسط انتشارات سیمای دانش در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مصالح ساختمانی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سید یوسف هاشمی، کتاب‌های روستا (1) برای رشته معماری و گرایش های آن(صانعی شهمیرزادی)، زمین شناسی کاربردی(صانعی شهمیرزادی)، تنظیم شرایط محیطی 1(صانعی شهمیرزادی)، تنظیم شرایط محیطی در معماری(عطوفت)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
30,000 تومــان
موضوعات کتاب
مصالح ساختمانی