جاده جنگ [رمان]

مولف:
منصور انوری (نویسنده)

ناشر:
انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
جاده جنگ [رمان] عنوان کتابی است از منصور انوری که در 728 صفحه و توسط انتشارات انتشارات سوره مهر در سال 1397 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از منصور انوری، کتاب‌های جاده جنگ(انتشارات سوره مهر)، جاده جنگ(انتشارات سوره مهر)، جاده جنگ(انتشارات سوره مهر)، جاده جنگ(انتشارات سوره مهر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
37,000 تومــان