ناسازه های نظری و ناکامی سیاسی گفتمان اصلاح طلبی (1376- 1384)

گروه مولفان:
عباس خلجی (نویسنده) | ابوالفضل توکلی شاندیز (ویراستار)

ناشر:
بوی کاغذ

درباره کتاب:
ناسازه های نظری و ناکامی سیاسی گفتمان اصلاح طلبی (1376- 1384) عنوان کتابی است از عباس خلجی که در 410 صفحه و توسط انتشارات بوی کاغذ در سال 1397 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب اصلاح طلبی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.