فرهنگ توصیفی اصطلاحات روایت شناسی

گروه مولفان:
محسن محمدی فشارکی (نویسنده) | فضل الله خدادادی (نویسنده)

ناشر:
انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
فرهنگ توصیفی اصطلاحات روایت شناسی عنوان کتابی است از محسن محمدی فشارکی که در 315 صفحه و توسط انتشارات انتشارات سوره مهر در سال 1397 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب روایتگری است. از محسن محمدی فشارکی، کتاب نقد و تحلیل آثار فارسی شیخ بهایی(موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.