در کوی آرشان (بیست گفتار درباره حماسه سرایی در ایران باختری)[مجموعه انتشارات ادبی و تاریخی موقوفات دکتر محمود افشار یزدی/ 206]

مولف:
آرش اکبری مفاخر (نویسنده)

ناشر:
سخن

درباره کتاب:
در کوی آرشان (بیست گفتار درباره حماسه سرایی در ایران باختری) [مجموعه انتشارات ادبی و تاریخی موقوفات دکتر محمود افشار یزدی/206] عنوان کتابی است از آرش اکبری مفاخر که در 610 صفحه و توسط انتشارات سخن در سال 1397 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های حماسی گورانی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از آرش اکبری مفاخر، کتاب‌های دانش و آزادگی(سخن)، رزمنامۀ کنیزک(مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.