نگاهی به آراء مالکوم ایکس (دین، نژاد و گفتمان پسا استعماری)[فرهنگ و جامعه]

گروه مولفان:
سید جواد میری (نویسنده) | پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات (نویسنده)

ناشر:
پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

درباره کتاب:
نگاهی به آراء مالکوم ایکس (دین، نژاد و گفتمان پسا استعماری) [فرهنگ و جامعه] عنوان کتابی است از سید جواد میری که در 155 صفحه و توسط انتشارات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در سال 1397 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب X، Malcolm است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سید جواد میری، کتاب‌های تاملی بر فقر تئوریک در علوم انسانی ایران(جامعه شناسان)، شریعتی و هایدگر(نقد فرهنگ)، وهابیت و خشونت گرایی اسلامی از منظر جامعه شناختی(نقد فرهنگ)، ایران فرهنگی(جامعه شناسان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.