جامعه ایران در آینه سینما

گروه مولفان:
اعظم راودراد (نویسنده) | یونس نوربخش (نویسنده) | ابو بوسا لوئیس (نویسنده) | سیدروح الله حسینی (نویسنده) | پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات (نویسنده)

ناشر:
پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

درباره کتاب:
جامعه ایران در آینه سینما عنوان کتابی است از یونس نوربخش که در 578 صفحه و توسط انتشارات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در سال 1397 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب سینما است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از یونس نوربخش، کتاب‌های دین و همزیستی مسالمت آمیز(دانشگاه امام صادق (ع))، موضوعات کلیدی در نظریه رسانه ها(شرکت انتشارات علمی و فرهنگی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.