دیدار در نوفل لوشاتو (خاطرات سیاسی- اجتماعی ابوالفضل توکلی بینا)[یادها/ 31]

گروه مولفان:
ابوالفضل توکلی بینا (مصاحبه شونده ) | فرامرز شعاع حسینی (مصاحبه گر)

ناشر:
موسسه چاپ و نشر عروج

درباره کتاب:
دیدار در نوفل لوشاتو (خاطرات سیاسی- اجتماعی ابوالفضل توکلی بینا) [یادها/31] کتابی است که در 543 صفحه و توسط انتشارات موسسه چاپ و نشر عروج در سال 1397 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.