ممالک و مسالک [مجموعه انتشارات ادبی و تاریخی موقوفات دکتر محمود افشار یزدی/52]

گروه مولفان:
ابراهیم بن محمد اصطخری (نویسنده) | ابو بوسا لوئیس (نویسنده) | محمدبن اسعد تستری (مترجم) | ایرج افشار (گردآورنده)

ناشر:
سخن

درباره کتاب:
ممالک و مسالک [مجموعه انتشارات ادبی و تاریخی موقوفات دکتر محمود افشار یزدی/52] عنوان کتابی است از ایرج افشار با ترجمه‌ی محمدبن اسعد تستری که در 583 صفحه و توسط انتشارات سخن در سال 1397 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ایرج افشار، کتاب‌های نامه های محمد قزوینی(طهوری)، سفینه بولونیا(سخن)، میرزا تقی خان امیرکبیر(توس)، یادداشتهای روزانه از محمدعلی فروغی(علم)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.