جستاری درباره ی تراژدی های آیسخولوس

مولف:
عرفان ناظر (نویسنده)

ناشر:
دریابیگی

درباره کتاب:
جستاری درباره ی تراژدی های آیسخولوس عنوان کتابی است از عرفان ناظر که در 114 صفحه و توسط انتشارات دریابیگی در سال 1397 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب Greek drama است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.