انسان کامل از زبان ابن عربی

گروه مولفان:
انوشه شریعت تربقانی (گردآورنده) | فریبا محمدی (گردآورنده)

ناشر:
لاهوت

درباره کتاب:
انسان کامل از زبان ابن عربی عنوان کتابی است از انوشه شریعت تربقانی که در 285 صفحه و توسط انتشارات لاهوت در سال 1397 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب انسان (عرفان) است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.