دانشنامه فرهنگ مردم ایران

گروه مولفان:
محمد کاظم موسوی بجنوردی (نویسنده) | اصغر کریمی (ویراستار) | محمد جعفری قنواتی (ویراستار) | معصومه ابراهیمی (ویراستار)

ناشر:
مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی

درباره کتاب:
دانشنامه فرهنگ مردم ایران عنوان کتابی است از محمد کاظم موسوی بجنوردی که در 760 صفحه و توسط انتشارات مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی در سال 1397 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فرهنگ عامه است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد کاظم موسوی بجنوردی، کتاب‌های دانشنامه ایران(مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی)، دانشنامه تهران بزرگ(مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی)، دانشنامه فرهنگ مردم ایران(مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی)، دانشنامه ایران(مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
85,000 تومــان