ژوزف تو مرخصی! (کنش امر اجتماعی)[شعر فارسی]

مولف:
علی باباچاهی (نویسنده)

ناشر:
مانیا هنر

درباره کتاب:
ژوزف تو مرخصی! (کنش امر اجتماعی) [شعر فارسی] عنوان کتابی است از علی باباچاهی که در 274 صفحه و توسط انتشارات مانیا هنر در سال 1397 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از علی باباچاهی، کتاب‌های دری به اتاق مناقشه(موسسه انتشارات نگاه)، مجموعه اشعار علی باباچاهی(موسسه انتشارات نگاه)، این کشتی پر اسرار(موسسه انتشارات نگاه)، گزینه اشعار منوچهر نیستانی(مروارید)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
25,000 تومــان